wz

 

 

 

Ostatní:

O mně

Videa

Kapela

Vláčky

TOPlist

Můj banner:

 

 

SGTC (Spark Gap Tesla Coil)

Nebudu tady sáhodlouze popisovat historii tohoto zařízení. Podrobnosti najdete na webech v odkazech.Základní princip funkce zařízení je na obrázku pod tímto textem.

Základní částí tohoto zapojení je vysokonapěťový transformátor, dodávající budící napětí. Primární cívka s malým počtem závitů spolu s kondenzátorem C tvoří paralelní rezonanční obvod, který je naladěn na stejný kmitočet jako sekundární cívka. Jiskřiště plní funkci spínače. Sekundární cívka s vysokým počtem závitů je umístěna v ose primární cívky. Její rezonanční kmitočet závisí na její indukčnosti, parazitní mezizávitové kapacitě a na případné přídavné kapacitě toroidu.Vysokonapěťový transformátor nabíjí přes vinutí primární cívky kondenzátor C. Po překročení prahového napětí pevnosti vzduchu přeskočí v jiskřišti jiskra, která připojí nabitý kondenzátor paralelně k primární cívce. Rezonanční obvod začne kmitat a vykoná několik tlumených kmitů. Po dobu trvání těchto kmitů se v sekundární cívce indukuje vf střídavé napětí. Po vybití kondenzátoru výboj v jiskřišti zanikne a kondenzátor se odpojí od primární cívky a celý proces se opakuje.

Technické parametry mého TC:

napájecí zdroj 40kV s IHVT

Primár: 15z 2,5 drátu na odpadní trubce 110mm

Sekundár: výška asi 250mm vynutý smalt. drátem 0,14mm

Toroid: polystyrenový věnec o průměru 270mm a výšce 40mm

Kapacita toroidu: asi 10,54pF

Rezonanční kondenzátor: 13,7nF MMC

Jiskřiště: statické složené ze 2 měděných trubek  o průměru 18mm

Zde je primár použitý z VTTC proto je nahoře FB vinutí (není zapojeno)

Budič IHVT a jiskřiště

Výboje proti zemi