wz

 

 

 

Ostatní:

O mně

Videa

Kapela

Vláčky

TOPlist

Můj banner:

 

 

MMC

(Multi Mini Capacitor)

 

V tomto článku bych se chtěl zmínit o výrobě MMC který je součástí rezonančního obvodu klasického Teslova transformátoru. Je to vlastně hromada serio-paralelně spojených malých kondenzátorů. Spojují se takto pro zvýšení elektrické pevnosti při vysokých provozních napětích.

Schéma zapojení mého MMC. Výsledná kapacita je kolem 7,9 nF na napětí 37,8 kV

 

Kapacita se počítá jednoduše, jsou-li kondenzátory zapojeny paralelně, kapacity se sčítají, jsou li do série kapacity se počítají dle vzorce:

 1/C=1/C1+1/C2+1/C3+1/Cx

 Ještě zmíním ochranné jiskřiště které chrání celý MMC před přepětím a následným proražením. Budeme-li uvažovat pevnost vzduchu 1kV na mm mezera na jiskřišti by teoreticky měla být o něco menší než je maximální napětí na kondenzátoru. Pevnost vzduchu se však nedá úplně přesně určit z důvodu různých podmínek (vlhkost, ionizace) na různých místech. V praxi jsem udělal mezeru nějakých 10mm což je zhruba třetina. Tato mezera by zároveň neměla být menší než celková mezera na hlavním jiskřišti TC, čímž by byla funkce hlavního jiskřiště narušována. Pokud by se tak dělo, je potřeba mezeru ochranného jiskřiště zkusmo zvětšit. Jiskřiště jsem vyrobil ze starých kovových antének. Původně byly natřené barvou kterou jsem odstranil.Dále je vše vidět z obrázků.

Svitkové kondenzátory 6,8nF/6,3kV

Příprava nosné desky

 

Předvrtaná nosná deska z pertinaxu pro budoucí MMC

Pohled na hotovou stranu kondenzátorů.

Ochranné odpory slouží pro rovnoměrné rozložení napětí v MMC

Antény s mosaznými kuličkami pro budoucí ochranné jiskřiště

Řezání závitu na tyčce budoucího jiskřiště

1/2 jiskřiště hotová

Hotové ochranné jiskřiště